Nolikums

NOLIKUMS

Foruma organizatori

Producentu centru „Impresa” sadarbībā ar Starptautisku daiļrades apvienība „Intermedia” un Kulturas fonsu “Dzintara Zvaigzne”.

Galvenie projekti kopš 1996. gada: Festivāls „Rīta zvaigzne – Jūrmala” kopā ar Juriju Nikolajevu, jauno izpildītāju konkurss „Maskava – Jūrmala”, realitātes šovs „Hello, Jurmala!”. Starptautiskie festivāli „Art-Turnir”, „Debut”, „Christmas Suprise”, „Amberstar”, „Talent Show”, „Baltic Voyage”.

Kopš 2002 gada sadarbība ar dažādu valstu producentu centriem un festivāliem: „Slāvu Bazārs Vitebskā” (Baltkrievija), „Austrumu bazārs” (Ukraina), Canzoni dal Mondo (Itālija) un citiem.

Foruma mērķi un uzdevumi

• Masu sabiedrības integrācija daiļrades procesā caur dalību forumā.
• Jauno talantu meklēšana, popularizēšana un veicināšana.
• Jauno talantu meklēšana, popularizēšana un veicināšana.

Pieredzes apmaiņa un skatuves prasmju uzlabošana.

Foruma programma ietver konkursus dažādās nominācijās un vecuma grupās:

1. Instrumentālās mūzikas konkurss;
2. Koru konkurss;
3. Vokālais konkurss;
4. Jauno izpildītāju konkurss;
5. Horeogrāfijas konkurss;
6. Cirka mākslas konkurss;
7. Teātru konkurss;
8. Modes teātra konkurss;
9. Festivāla programma

Dalībnieki

Forumā var piedalīties solisti un kolektīvi vecumā no 5 līdz 30 gadiem: mūzikas skolu audzēkņi,
bērni no mācību iestādēm, no mūzikas skolām, vidēji speciālas mūzikas mācību iestādēm, mūzikas centru absolventi, universitāšu studenti un amatieru kolektīvi, horeogrāfijas kolektīvi, teātra studijas, cirka studijas.

FORUMA KONKURSI

1. Starptautiskais instrumentālās mūzikas izpildītāju konkurss Eurojurmala

Dalībnieki: solisti, mazās formas (dueti, trio, kvartets, kvintets), orķestri.

Nominācijas:

• klasiskā mūzika
• tautas mūzika
• klasiskā mūzika mūsdienu aranžējumā
• džeza
• mūsdienu mūzika

Dalībnieks vai kolektīvs var pieteikt vienu vai vairākas nominācijas.

Instrumenti:

• Stīgu instrumenti
• Klavieru mūzikas instrumenti
• Noplūktas instrumenti
• Pūšamie instrumenti
• Sitamie instrumenti
• Tautas instrumenti

Vecuma kategorijas:

• 7 – 9 gadi
• 10 – 13 gadi
• 14 – 17 gadi
• 18 – 30 gadi
• jaukta

Kolektīva vecuma grupu nosaka vidējais dalībnieku vecums.

Prasības programmai:
Konkursa dalībniekiem jāsagatavo vienu skaņdarbu vai divus dažāda rakstura skaņdarbus, ar uzstāšanās laiku:

• solo – līdz 4 minūtēm
• duets, trio, ansamblis līdz 8 minūtēm
• orķestris līdz 15 minūtēm

Nav pieļaujama izpildāmās programmas pārsniegšana pēc noteikta stāvokļa hronometrāžas. Pārsniedzot laiku, kurš ir atvēlēts programmas izpildei, žūrijai ir tiesības pārtraukt priekšnesumu un samazināt vērtējumu.

• duets, trio, kvartets – aizliekts uzstāties ar pedagogu
• ansamblis no 5 līdz 12 cilvēkiem – atļauts uzstāties ar pedagogu
• orķestris no 13 cilvēkiem – pedagogiem ir atļauts uzstāties kopā ar orķestri, bet ne vairāk kā 15% no kopējā dalībnieku skaita.

Vērtēšanas kritēriji:

• intonācijas tīrība un skaņas kvalitāte
• izpildījuma meistarība
• izpildījuma profesionalitāte
• kopēja māksla kultūra

2. Starptautiskais koru mākslas konkurss Eurojurmala

Dalībnieki: koru sastāvs no 10 līdz 50 cilvēkiem.

Konkursa nominācijas:

• estrādes vokāls
• tautas dziesmas
• akadēmiskais vokāls
• gospets

Vecuma kategorijas:

• 7 – 9 gadi
• 10 – 13 gadi
• 14 – 17 gadi
• 18 – 30 gadi

Prasības programmai:

Konkursa dalībniekiem jāsagatavo vienu skaņdarbu vai divus dažāda rakstura skaņdarbus, ar uzstāšanās laiku:

Uzstāšanos ilgums līdz 6 minūtēm.

Uzstāšanas laikā ir pieļauts izmantot dzīvās mūzikas pavadījumu.
Jebkāda veida fonogrammas un skaņu pastiprināšanas aparatūra (mikrofoni, skaļruņi) ir pieļaujami.

Vērtēšanas kritēriji:

• intonācija
• skaņas kvalitāte
• interpretēšanas kvalitāte (atkarībā no nominācijas)
• kopējais iespaids par priekšnesumu

3. Starptautiskais vokālais konkurss „Eurojurmala”

Dalībnieki: solisti, dueti, trio, grupas, ģimenes ansambļi, koru kolektīvi.

Nominācijas:

• Pop
• Tautas
• Autordziesma
• Džeza
• Pop-rock
• Akadēmiskais vokāls

Dalībnieki var pieteikt vienu vai vairākas nominācijas

Vecuma kategorijas:

Vocal Kids (līdz 12 g.v.)
Vocal Juniors (līdz13-16 g.v.)
Vocal Adults (17 g.v. +)

Visi dalībnieki dzied dzīvajā izpildījumā, ar fonogrammas pavadījumu „-1 vai mūzikas instrumenta pavadījumā (sintezators u.t.t.), vai A-capella.

Uzstāšanos ilgums līdz 3 minūtēm.

Uzstāšanos laikā ir atļauta fona dejošana.

Vērtēšanas kritēriji:

• intonācijas tīrība un skanējuma kvalitāte
• meistarība
• repertuāra atbilstība izpildītāja spējām un vecuma kategorijai
• skatuves tēls.

4. Jauno izpildītāju modernas dziesmas konkurss Eurojurmala

Dalībnieki: jauni izpildītāji no dažādām valstīm vecumā no 18 līdz 35 gadiem, kuriem ir pieredze uzstāties uz profesionālām skatuvēm.

Solo, duets, trio, grupa.

Prasības programmai:

• Konkursants izpilda 1 dziesmu, kuru sacerēja pats vai uzrakstītu speciāli priekš konkursanta.
• Dziesma var būt uzrakstīta jebkurā žanrā un izpildīta jebkurā valodā.
• Uz skatuves vienlaikus drīkst atrasties līdz sešiem cilvēkiem, ieskaitot mūziķus, back-vokālu un piedejošanu.
• Visiem vokālistiem jādzied „dzīvajā balsī” fonogrammas „-1″.
• Ir atļauts back-vokāls, kurš nedublē konkursanta balsi

Dziesmas ilgums līdz 3 minūtēm.

Vērtēšanas kritēriji:

• izpildes meistarība
• intonēšanas tīrība
• balss diapazons
• oriģināla melodija un aranžējums
• iespaidīgums (skatuves tēls, aktiermeistarība)

5. Starptautiskais horeogrāfijas konkurss Eurojurmala

Dalībnieki: solisti, dueti, trio, kolektīvi

Nominācijas:

• Klasiskā horeogrāfija
• Neoklasiskā horeogrāfija
• Deju šovs
• Bērnu deja (līdz 12 gadiem)
• Sporta horeogrāfija
• Mūsdienu horeogrāfija (jazz-moderna, modern, neo-folk u.c.)
• Estrādes horeogrāfija
• Tautas horeogrāfija
• Tautas deju stilizācija
• Ielu deja ( Hip-Hop, Disko, Tehno, Break-Dance, House u.c)
• Balles deja (Eiropas programma, latīņamerikāņu programma)

Dalībnieki var pieteikt vienu vai vairākas nominācijas

Vecuma kategorijas:

• līdz 6-iem gadiem
• 7-9 gadi; 10–13 gadi
• 14-17 gadi
• 18-30 gadi
• jaukta profesionāla

Uzstāšanos ilgums līdz 3 minūtēm.

Vērtēšanas kritēriji:

• plastika
• sinhronizētas kustības
• meistarība
• izvēlētā repertuāra atbilstība skatuves tēlam un numura iestudējumam

6. Starptautiskais cirka mākslas konkurss Eurojurmala

Dalībnieki: bērnu un jauniešu cirka studijas un mācību iestādes.

Nominācijas:

• akrobātika
• klaunāde
• vingrošana
• kaučuks
• ekvilibristika
• žonglēšana
• šovs ar priekšmetu
• iIlūzija

Vecuma kategorijas:

• 7–9 gadi
• 10–13 gadi
• 14–17 gadi
• 18-30 gadi

Uzstāšanos ilgums līdz 3 minūtēm.

Vērtēšanas kritēriji:

• izpildījuma meistarības līmenis
• meistarība
• skatuviskums (plastika, tērps, izpildījuma kultūra)
• radoša pieeja repertuāra izvēlē
• programmas māksliniecisks noformējums (rekvizīts)

7. Starptautiskais teatrālas mākslas konkurss Eurojurmala

Nominācijas:

• muzikālais (mūzikls, balets, opera) teātris
• drāmas teātris
• leļļu teātris
• plastikas un pantomīmas teātris
• ielas teātris
• parodiju teātris

Dalībnieki var pieteikt vienu vai vairākas.

Vecuma kategorijas:

• līdz 10 gadiem
• 11-13 gadi
• 14- 17 gadi
• 18-30 gadi

Uzstāšanos ilgums līdz 15 minūtēm.

Vērtēšanas kritēriji:

• izpildījuma meistarības līmenis
• artistisms
• skatuviskums
• radoša pieeja repertuāra izvēlē
• programmas māksliniecisks noformējums (rekvizīts)

8. Starptautiskais modes teātra konkurss Eurojurmala

Dalībnieki: Konkursā var piedalīties modes teātri, modes skolas un studijas, mācību iestādes, kā arī citi apģērbu modelēšanas un projektēšanas apvienības.

Dalībnieki demonstrē autora kolekcijas par jebkuru tēmu.

Vecuma kategorijas:

• līdz 10 gadiem
• 11-13 gadi
• 14- 17 gadi
• 18-30 gadi

Uzstāšanos ilgums līdz 5 minūtēm.

Vērtēšanas kritēriji:

• ideja
• kompozīcijas koptēls
• režijas risinājuma oriģinalitāte
• kolekcijas tēmas tēlainības atklāšana
• iespaidīgums
• mākslinieciskais izpildījums
• plastika
• horeogrāfija
• muzikālais noformējums.

9. Festivāla programma (Ārpus konkursa programma)

Dalībnieki: foruma dalībnieki.

Nominācijas: jebkura foruma nominācija.

Konkursu dalībniekiem ir dota iespēja uzstāties Dzintaru koncertzālē uz lielas skatuves.

Iesniedzot pieteikumu, anketā sadaļā “nominācija” norādiet “festivāla programma”.

ŽŪRIJA

• Žūrijas sastāvā tiek aicināti no dažādām valstīm producenti, specializēto izglītības iestāžu pedagogi, mākslas kolektīvu un radošo organizāciju vadītāji, kultūras un mākslas darbinieki.
• Profesionālā žūrija veidojas pēc žanriem.
• Žūrijas lēmums netiek apstrīdēts.
• Dalībnieku uzstāšanos vērtē 10 baļļu sistēmā.
• Žūrijas locekļu sastāvs pa nominācijām tiks publicēts foruma mājaslapā.

Dāvanas un balvas:

• Naudas sertifikāts dalībai kādā no IMPRESA producentu centra konkursiem;
• Videoklipa filmēšana;
• Profesionālā foto-sesija;
• Dziesmu ieraksts skaņu ierakstu studijā;
• Dāvanas no sponsoriem un festivāla organizētājiem (kausi, T-krekli ar konkursa logotipu);
• Skatītāju simpātiju balva;
• Balva Dzintara balss;
• Balva par ieguldījumu starptautisku kultūras attiecību veicināšanu;
• Balva par labāko horeogrāfiju;
• Balva par augstu izpildījuma līmeni;
• Balva par aktiermeistarību un artistiskumu.

DALĪBNIEKU APBALVOŠANA

Vietas un apbalvojumus piešķir dalībniekiem katrā kategorijā un vecuma grupā, pamatojoties uz rezultātu, kuru veido piecu žūrijas pārstāvju vērtējums, saskaņā ar šādu skalu:

Grand Prix – 50 balles
1 vieta – 45-49 balles
2 vieta – 44-40 balles
3 vieta – 39-35 balles
Diploms par dalību – 34 balles un zemāks

Grand Prix tiek piešķirts uzvarētājam katrā foruma konkursā.
Grand Prix var netikt piešķirts, ja dalībnieki nav savākuši augstāko baļļu skaitu.

Ir pieļaujama balvas vietu dublēšana, pamatojoties uz konkursa rezultātiem un žūrijas lēmumu.

Žūrijas lēmuma strīdu gadījumā orgkomitejai ir + 1 balss.

Noslēguma Gala-koncertā uzstājās konkursu pirmās vietas ieguvēji, skatītāju balsošanas uzvarētāji, kā arī dalībnieku, kurus izvēlējas žūrija un orgkomiteja.

Šova-koncertā „Zvaigznes un bērni” uzstājās konkursu Gran Prix ieguvēji.

KONKURSA PRASĪBAS

Lai piedalīties konkursā nepieciešams atsūtīt:

– Dalības pieteikumu uz e-pastu info@impresa.lv;
– Numura muzikālais pavadījums (fonogramma), vokālistiem fonogrammas pavadījumu „-1″;
– Radošu biogrāfiju;
– 1-2 fotogrāfijas foruma bukletam (elektroniskā veidā JPG formātā);
– Interneta saiti uz video ar dalībnieku uzstāšanos;
– Apmaksāt 30% no kopsummas uzreiz pēc apstiprinājuma saņemšanas.

Pieteikumi tiek pieņemti līdz 2019. gada 14.maijam.

PAPILDUS INFORMĀCIJA

– Tehniskās prasības (mikrofoni, statīvi, rekvizīts) jāsaskaņo ar organizācijas komiteju vienlaikus ar pieteikuma atsūtīšanu.
– Numurā var piedalīties līdz 30% vecāku vai mazāku vecuma kategorijas dalībnieku.
– Precīzs pasākumu grafiks būs pieejams pie organizācijas komitejas 7 dienas pirms foruma sākuma.
– Pieteikuma iesniegšana konkursā nozīmē piekrišanu Starptautiskā mākslas foruma „Eurojurmala” nolikumam un sniegtas informācijas ticamības apstiprinājums.

AUTORTIESĪBAS

Piesakoties un piedaloties konkursā, izpildītāji piekrīt uz savu priekšnesumu un citu pasākumu fotografēšanu, filmēšanu un audio ierakstīšanu un nodod radušās autortiesības konkursa organizatoram.

FINANŠU NOTEIKUMI

Izdevumus, kas ir saistīti ar medicīnas apdrošināšanu un uzturēšanos Latvijā, ceļa izdevumus, sedz dalībnieki vai arī organizācija, kas sūta dalībnieku uz festivālu.

Tālr.: +371 27009998
E-pasts: impresa1@impresa.lv
Web: www.impresa.lv